Logo Logo

On- en offshore herbestemmen voor hernieuwbare energie

  Terug naar overzicht

Uitbreiding onshore energy hubs

Op land draagt de sector bij aan de energietransitie met energy hubs zoals GZI Next. Op (voormalige) locaties van de olie- en gassector wordt in deze energy hubs gewerkt aan nieuwe energietechnologieën als aardwarmte, bodemwarmte, zonne-energie, groen gas en waterstof. De hubs spelen ook een belangrijke rol in de training en carrièreontwikkeling van jonge werknemers. Element NL identificeert de succesfactoren van bestaande energy hubs en zoekt op basis daarvan actief naar geschikte nieuwe locaties. De bekendheid van de energy hubs wordt vergroot en samenwerkingen met innovatieve bedrijven worden gestimuleerd.

Raamwerk voor waterstof en CCS door systeemintegratie

Op de Noordzee gaan we het potentieel van waterstof en CO2-opslag benutten door gebruik te maken van bestaande leidingen en platforms, en samen te werken met andere sectoren zoals de windenergiebranche. Element NL stelt samen met kennisinstellingen en keten-partners een raamwerk op voor systeemintegratie van waterstof en CO2-opslag op de Noordzee. Onderdelen daarvan zijn onder andere herbestemming van huidige infrastructuur en installatie en het mengen van waterstof gemaakt uit windstroom en aardgas. Voor het opstellen van de juiste wet- en regelgeving treden we graag met de overheid in overleg.

Nieuws met betrekking tot On- en offshore herbestemmen voor hernieuwbare energie

  • © 2024 Element NL