Logo Logo

Realisatie groene waterstof via gasinfrastructuur op zee stap dichterbij

  Terug naar overzicht

Met de recente goedkeuring van enkele grote offshore gaspijpleidingen voor waterstoftransport is een belangrijke stap in de energietransitie gezet. Bureau Veritas heeft een certificering afgegeven aan de aardgasleidingen van NGT en NOGAT, waarmee ze officieel geschikt zijn om waterstof geproduceerd op zee met windelektriciteit te transporteren. Dit maakt snelle doorschakeling naar groene waterstof mogelijk en laat zien hoe de gassector een belangrijke bijdrage heeft aan de energietransitie.

Duurzamer via gaspijpleidingen
Waterstof kan op verschillende manieren geproduceerd worden, de meest duurzame manier is via elektrolyse. Daarvoor is elektriciteit nodig en als daarvoor duurzame windenergie gebruikt wordt, noemen we het resultaat ‘groene waterstof’. Met de vele windparken is productie op de Noordzee logisch, helemaal als er vervolgens gebruik gemaakt kan worden van het bestaande offshore gasleidingennetwerk voor het transport van het waterstofgas naar land. Deze goedkeuring van belangrijke gaspijpleidingen draagt bij aan de realisatie hiervan.

Voordelen van hergebruik infrastructuur
Er zijn veel voordelen van het gebruik van deze bestaande offshore infrastructuur. Zo is productie met wind op zee goedkoper dan op land, omdat conversiestappen overgeslagen kunnen worden. Waterstoftransport via pijpleidingen is, zeker over grote afstanden, goedkoper en efficiënter dan elektriciteitstransport via kabels. Bovendien liggen de leidingen gunstig ten opzichte van windgebieden en zijn ze verbonden met gasvelden waar mogelijk waterstof kan worden opgeslagen. Tevens is het beter voor ecologie en milieu, omdat er geen nieuwe aanlanding of interconnecties aangelegd hoeven worden.

Waterstof infrastructuur Noordzee (bron)

Voor 2030 beschikbaar
De pijpleidingen kunnen 100% pure waterstof vervoeren, maar ook een mix van aardgas en waterstof. De NGT-leiding komt aan land bij de Eemshaven in Groningen heeft een capaciteit van 10-14 GW. De NOGAT-pijpleiding komt bij Den Helder aan land en de capaciteit wordt geschat op 10-12 GW. Door de certificering kan al voor 2030 gestart worden met het transport.

Van belang voor gassector
Element NL is ook blij met deze ontwikkelingen, omdat de gassector druk bezig is om zijn steentje bij te dragen aan de energietransitie. Zo is de ontwikkeling van de waterstofmarkt een van de speerpunten uit de Actie Agenda. Ook zijn onze leden betrokken bij innovatieve projecten als PosHYdon (bouw van een waterstoffabriek op zee) en het North Sea Energy programma.

Meer informatie over offshore waterstoftransport via hergebruik van aardgasleidingen vind je in dit paper.

  • © 2024 Element NL