Logo Logo

Element NL sluit zich aan bij oproep alliantie Nationaal Klimaatplatform

  Terug naar overzicht

Element NL heeft zich aangesloten bij een brede alliantie van maatschappelijke partijen, die een duidelijke boodschap hebben aan het te formeren nieuwe kabinet: 'Zet komende jaren stevig in op uitvoering, realisatiekracht en duidelijke keuzes ten behoeve van de klimaat- en energietransitie in Nederland.' 

Het mondiale speelveld verandert snel. Veel landen binnen en buiten de Europese Unie bieden kansen aan bedrijven om schone industriële productie of energie te produceren. Nederland moet hier een stabiel investeringsbeleid tegenover zetten, willen we onze welvaart en werkgelegenheid behouden. Daarbij moeten zorgen dat we zoveel mogelijk onafhankelijk blijven van andere landen. In de oproep van het Nationaal Klimaat Platform wordt gevraagd aan het nieuwe kabinet om hier tijdig en adequaat op te anticiperen.  

Duidelijke keuzes, uitvoering, en realisatiekracht zijn cruciaal om perspectief te bieden. De alliantie ziet graag dat het komende regeerakkoord burgers, werknemers en ondernemers dat toekomstperspectief biedt. Op korte termijn zullen de leden van de alliantie concrete voorstellen doen. 

Lees het de brief aan het nieuwe kabinet op nationaalklimaatplatform.nl

 

  • © 2024 Element NL