Logo Logo

Element NL treedt toe tot de European Clean Hydrogen Alliance

  Terug naar overzicht
Den Haag, 25 augustus 2020 – Element NL is toegetreden tot de European Clean Hydrogen Alliance, een nieuwe commissie die deel uitmaakt van de ‘European Industrial Strategy’ om onder andere de Europese industrie te helpen met de overgang naar klimaatneutraliteit. Sinds juli 2020 werkt de alliantie aan de ontwikkeling en inzet van waterstof als energiedrager in Europa, om de doelstellingen van de European Green Deal te behalen en zo in 2050 Europa klimaatneutraal te laten zijn.

Jo Peters, secretaris-generaal van Element NL, is blij met deze stap. “Element NL ziet waterstof als een belangrijke energiedrager in het toekomstig integraal energiesysteem. En om dat mogelijk te maken is er een belagrijke rol weggelegd voor de olie- en gasindustrie in Nederland. Om het systeem te ontwikkelen en op termijn een volledige groene waterstofproductie te hebben, zetten we nu al stappen. We onderzoeken of en hoe offshore waterstof geproduceerd kan worden en of onze infrastructuur voor de opslag en transport kan worden ingezet. In 2050 is de gasproductie in Nederland verdwenen. Het is slim om te kijken of onze installaties, leidingen en putten een rol kunnen spelen in het nieuw systeem. Een integrale benadering van bestaande en nieuwe energiesystemen zoals windenergie en waterstofproductie levert synergievoordelen op, om zo ook de sectoren die niet (volledig) geëlektrificeerd kunnen worden, koolstofarm te maken en om flexibiliteit te bieden aan het energiesysteem. De alliantie biedt ons een forum om mogelijkheden te onderzoeken, kennis te delen en gezamenlijk projecten op te starten om de impact van de pilots te vergroten.”

Element NL en zijn leden zijn actief betrokken met verschillende projecten om de toekomstige mogelijkheden van waterstofproductie en systeemintegratie te onderzoeken. Het North Sea Energy programma en de pilot PosHYdon zijn hier voorbeelden van. Zo kan de Nederlandse olie- en gassector nagaan hoe de bestaande infrastructuur ingezet kan worden voor onder anderen waterstofproductie en transport.
  • © 2024 Element NL