Logo Logo

Gassector presenteert maatregelen om CO2-uitstoot terug te dringen

  Terug naar overzicht
De gassector, verenigd in de Nederlandse gasassociatie KVGN, lanceert vandaag een reeks voorstellen en maatregelen om de Nederlandse energievoorziening in 2050 CO2-neutraal te maken. ‘We willen gas daar inzetten waar er geen duurzame alternatieven zijn. En dan het liefst in de vorm van groen gas’, aldus KVGN-voorzitter Han Fennema in een gesprek met het FD.

Shell, Gasunie, GasTerra, EBN en brancheorganisatie Nogepa voor de olie- en gasindustrie waren destijds geen ondertekenaars van het huidige Energieakkoord, maar sluiten vandaag alsnog aan. ‘Bij de opzet van het Energieakkoord was de focus heel erg gericht op een groter percentage duurzame energie’, verklaart Fennema. ‘Daar zag men blijkbaar voor ons minder een rol weggelegd. ‘Je ziet dat de focus nu verschuift naar het terugdringen van de CO2-uitstoot. En daar kunnen we wel een belangrijke bijdrage leveren.’

Om Nederland in 2050 CO2-neutraal te maken wil de gassector onder andere hybride warmtepompen om huizen te verwarmen grootschalig gaan uitrollen, vloeibaar gas (lng) voor de scheepvaart en het zware transport stimuleren, geothermieprojecten opstarten, een marktverkenning laten uitvoeren naar CO2-afvang en opslag voor de industrie en de productie van groen gas opvoeren.

‘Met hybride warmtepompen kan de gasvraag van een miljoen woningen in Nederland teruggebracht worden van circa 1,5 miljard kubieke meter gas naar 300 miljoen kuub. Dat is een besparing van de gasvraag van 80%. De resterende 20% dient dan alleen nog om de piekvraag naar warmte af te dekken’, aldus Fennema. ‘En die 20% kan straks volledig duurzaam, want in 2023 denken we dat er al voldoende hernieuwbaar gas geproduceerd wordt om die piekvraag in te vullen. Met de combinatie hybride warmtepomp en groen gas kan dus al in 2023 een miljoen woningen CO2-neutraal gemaakt worden.’

De gasbranche is al gestart met een aantal pilotprojecten en is in gesprek met de installatiebranche om installateurs te informeren, zodat ze consumenten beter kunnen adviseren bij de vervanging van hun cv-ketel.

Fennema acht het sowieso verstandig om alle nieuwbouwwoningen heel goed te isoleren en dan ook meteen gasloos te bouwen. Een groot deel van de bestaande bouw kan worden voorzien van volledig elektrische warmtepompen, maar voor een deel van de huishoudens is een hybride warmtepomp de economisch meest rendabele duurzame oplossing./p>

Bron: Bert van Dijk en Carel Grol – Amsterdam, Het Financieele Dagblad, 07-03-2017. Foto: HH; Voorzitter KVGN, Han Fennema  • © 2024 Element NL