Logo Logo

Kamer stelt vragen over Wet Tijdelijke Solidariteitsbijdrage

  Terug naar overzicht

Dinsdag dienden de fracties van de Tweede Kamer hun vragen in over het wetsvoorstel dat een tijdelijke solidariteitsbijdrage oplegt aan bepaalde olie- en gasbedrijven. De vragen van de fracties gingen vooral over hoe de bijdrage zich verhoudt tot de cijnsverhoging en de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de wet.

Bereid bij te dragen

Het wetsvoorstel beoogt de winsten van olie- en gasbedrijven af te romen om met de opbrengsten Nederlandse huishoudens te kunnen compenseren.

Vanaf het begin heeft de sector aangegeven bereid te zijn fors bij te dragen, maar is deze wel kritisch geweest op de manier waarop deze bijdrage vormgegeven wordt. Element NL heeft een alternatief voorstel gedaan dat dezelfde of zelfs hogere opbrengst heeft door een staffel in te voeren en de cijnsverhoging eerder te laten ingaan.

Zorgen over het wetsvoorstel

Er zijn grote zorgen binnen de sector over de impact van de wet. Zo spraken Managing Director van Neptune Energy (Lex de Groot) en CEO van ONE-Dyas (Chris de Ruyter van Steveninck) zich deze week uit in Het Financieel Dagblad. Een dergelijke ‘dubbele heffing’ kan gevolgen hebben op de investeringsbereidheid van bedrijven die in Nederland gas winnen, maar er zijn meer nadelen.

"Het niet winnen van Noordzeegas is niet alleen voor de staatskas nadelig, maar ook voor het klimaat.” Ze benadrukken dat investeringen in Noordzeegas niet alleen van belang zijn voor leveringszekerheid, maar ook dat dit gas aan de strengste milieuregels voldoet en daarmee 30% minder CO2-voetafdruk heeft dan buitenlands gas.

Ook wordt er ingegaan op de verschillen met omringende landen als het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. Zij kennen ook een belasting op overwinst, maar daar is sprake van een gunstigere investeringsaftrek.

Tijdlijn

De beantwoording van deze vragen wordt verwacht op 18 november, waarna op maandag 21 november om 18:00u het wetgevingsoverleg plaatsvindt. Naar verwachting is de stemming over het wetsvoorstel dan eind november.

Element NL houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en spreekt de hoop uit dat de sector een substantiële bijdrage kan leveren, zonder dat de maatregel op langere termijn negatieve effecten heeft op de leveringszekerheid.

 

Lees hier meer over het wetsvoorstel en de vragen.


Update 17/11: de beantwoording van staatssecretaris Van Rij is hier te vinden.

Update 20/11: lees hier de reacties van VVD en CDA op de beantwoording in het FD.

Update 21/11: bekijk hier het debat terug of lees hier het verslag van het wetsgevingsoverleg.

 

foto: Tweede Kamer

  • © 2024 Element NL