Logo Logo

Manifest roept politici op om werk te maken van negatieve emissies

  Terug naar overzicht

De Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE) heeft vandaag het Manifest negatieve emissies aangeboden aan de Tweede Kamer. Het manifest roept de overheid op om alle technologieën in alle sectoren die CO2 uit de atmosfeer halen te ondersteunen en te stimuleren. Daarnaast vraagt het om hulp van de overheid om een markt te creëren voor negatieve emissies, gerecyclede koolstof en daaraan gekoppelde certificaten. Verder roept het manifest minister Jetten (Klimaat en Energie) op de lang toegezegde belofte waar te maken van een routekaart voor negatieve emissies, in samenwerking met de sector en gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies. Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Agnes Mulder ontving het manifest uit handen van de initiatiefnemers van de TNE: Marc Londo (inhoudelijk directeur NVDE) en Marieke van der Werf (voorzitter CCU-Alliantie). 

Grote noodzaak om CO2-uitstoot omlaag te brengen
De noodzaak om CO2-uitstoot omlaag te brengen is groot. Op nationale, Europese en mondiale schaal zijn omvangrijke hoeveelheden negatieve emissies waarmee netto CO2 aan de atmosfeer wordt onttrokken onvermijdelijk. In Nederland staat een flink aantal bedrijven en startups klaar om hiermee aan de slag te gaan. Er zijn inmiddels talrijke initiatieven die atmosferische en biogene CO2 kunnen afvangen en vastleggen onder de grond (BECCS), in producten (BECCUS) en in de natuur (Nature Based Solutions, NbS). De kennis en technologie voor negatieve emissies is er al, maar er is opschaling nodig om tot grootschalige ontwikkeling te komen. 

Marieke van der Werf, voorzitter CCU-Alliantie: “Het wordt tijd dat we CO2 niet alleen gaan zien als afvalstof, maar ook als grondstof. Dat draagt ook bij aan het realiseren van negatieve emissies.” 
Marc Londo, inhoudelijk directeur NVDE: “Laten we geen tijd meer verspillen. Aan de slag gaan met het stofzuigen van CO2!” 

Manifest – een oproep aan het kabinet
Steeds meer bedrijven baseren hun strategie voor de komende jaren op de route van negatieve emissies. Het kabinet heeft echter nog geen beleidsvisie en bij bedrijven is de kennis en ervaring over de bedrijfsmatige toepassing van CO2-afvang en -hergebruik versnipperd. De TNE wil hier verandering in brengen en geeft in het manifest aan wat daarvoor nodig is. Enerzijds gaat de sector kennis en ervaring uitwisselingen, de beoogde CO2-reductie cijfermatig onderbouwen en een ontwikkelscenario uitwerken. Anderzijds vraagt de TNE de overheid om alle technologieën in alle sectoren die CO2 uit de atmosfeer halen te ondersteunen en te stimuleren. Om te beginnen door de routekaart voor negatieve emissies te realiseren, in samenwerking met de sector en gebaseerd op geverifieerde rekenmodellen, inclusief vermeden emissies. De TNE leent hier graag zijn kennis en expertise aan.

Over de Taskforce voor Negatie Emissies (TNE)
De Taskforce voor Negatieve Emissies (TNE) is een initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en de CCU-Alliantie. In de Taskforce werken bedrijven en wetenschappelijke instellingen aan afvang en vastlegging van CO2 in producten en processen, leidend tot vermeden en negatieve emissies. Dit leidt tot reductie van CO2 in de atmosfeer of - als de afgevangen CO2 direct aan de atmosfeer is onttrokken middels Direct Air Capture (DAC) of afkomstig is van biogene bronnen- tot netto negatieve emissies. De energietransitie gaat op dit punt hand-in-hand met de circulaire economie, waar CO2 een grondstof is die fossiele grondstoffen vervangt. Doel van de Taskforce is om negatieve emissies hoger op de agenda te brengen, kennis en ervaring uit te wisselen en beleidsmaatregelen te versnellen. 

  • © 2024 Element NL