Logo Logo

Noordzee Energie Outlook: belangrijke aanzet voor verdere ontwikkeling van gezamenlijke visie over energietransitie op de Noordzee

  Terug naar overzicht
Namens haar leden is NOGEPA verheugd over de publicatie van de Noordzee Energie Outlook, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat aan DNVGL, die een wetenschappelijk onderbouwd overzicht van de (technische en economische) mogelijkheden schetst die de Noordzee Nederland te bieden heeft in relatie tot de energietransitie en de immense opgave waar we in Nederland voor staan.

Gaswinning op de Noordzee speelt al decennia een belangrijke rol in de Nederlandse energievoorziening en ondanks dat dit richting 2050 verder af zal nemen door het uitputten van reserves, zal ook in de komende decennia dit aardgas uit de Noordzee nog zeker belangrijk blijven om Nederland (voor een deel) te kunnen voorzien in de primaire vraag naar gas.

“Daarnaast is onze sector ook nú al bezig met het invullen van oplossingen om uiteindelijk in 2050 tot een CO2 neutrale energievoorziening te komen. Zo zijn enkele van onze leden actief betrokken bij de ontwikkeling van CO2-afvang en -opslag (ook wel CCS) projecten zoals Porthos, Athos en H2Gateway Den Helder”, zegt Arendo Schreurs, directeur van NOGEPA. Al dan niet in combinatie met de productie van waterstof, één van de energiedragers die naar verwachting een belangrijke rol zal spelen bij transport en als opslagmedium in onze toekomstige energiemix. Andere projecten die hieraan bijdragen zijn PosHYdon, de eerste pilot voor waterstofproductie op zee, en het CETO project, voor de koppeling van offshore wind aan olie-en gasinfrastructuren op zee.

Door gebruik te maken van een deel van de huidige olie- & gas infrastructuur voor duurzame toepassingen, kunnen we de verschillende energiesystemen aan elkaar koppelen en op die manier kosten en ruimte besparen. Deze vorm van systeemintegratie op de Noordzee zal ook bijdragen aan de betrouwbaarheid van ons energiesysteem dat zo congestie op het elektriciteitsnet bij de aanlanding kan voorkomen.

Arendo Schreurs: “Wij zien een belangrijke rol in het ontwikkelen van een gezamenlijke visie op de toekomstige rol van de Noordzee als energiebron voor vandaag, morgen en overmorgen. Het Noordzeeakkoord zoals wij dat samen met vele andere partijen het afgelopen jaar (zoals NWEA, Greenpeace, WNF, TenneT, etc.) vormgegeven hebben en hebben ondertekend, vormt ons inziens een belangrijke governance structuur om die gezamenlijke visie verder vorm te geven. Op deze manier kan de Noordzee een lichtend voorbeeld zijn op het gebied van systeemintegratie voor vele andere regio’s in de wereld.”

  • © 2024 Element NL