Logo Logo

Energie voor vandaag, morgen en overmorgen

Welkom bij Element NL

In Nederland hebben 12 bedrijven een vergunning voor het opsporen of winnen van aardgas. Deze olie- en gasbedrijven doen onderzoek naar mogelijke gasvoorraden in onze bodem én onder de Noordzee, en zorgen na een boring voor de winning van het aardgas. Deze bedrijven zijn verenigd in Element NL.

Element NL behartigt de belangen van deze bedrijven. Samen werken we aan een CO2-neutraal energiesysteem. Ons aardgas is daarvoor elementair. Het levert zekerheid voor huishoudens en grondstof voor de industrie. Tijdens de transitie kan Nederland dan ook op een veilige, schone en betaalbare gasproductie rekenen. En wij kijken verder: vandaag stroomt er nog aardgas door onze leidingen, overmorgen zijn dat vooral nieuwe vormen van energie.

Voor meer informatie over NOGEPA en de standaarden, richtlijnen, trainingen en keuringen, zie www.nogepa.nl.

  • © 2024 Element NL