Logo Logo

Element NL reageert op EU-wetgeving methaanemissies

  Terug naar overzicht

Element NL volgt de ontwikkeling van de EU-strategie om methaanemissies van de energiesector te reduceren (EU Methane Regulation) op de voet. De sector onderschrijft het belang om dit soort emissies in te perken en draagt daar ook actief aan bij. In reactie op het huidige concept is een brief opgesteld om zorgen en bedenkingen te uiten over bepaalde onderdelen. Daarbij bieden we suggesties om tot een werkbare oplossing te komen. 

Als sector staan we volledig achter de principes en doelstellingen van de Regulation; het reduceren van methaanemissies. Dat zijn geen loze woorden. Met de uitvoering van het methaanconvenant hebben we de offshore methaanemissies in de periode 2018-2020 meer dan gehalveerd. Alleen zien we dat de concept Regulation op een aantal onderdelen niet realistisch uitvoerbaar is en doorschiet in de verplichtingen die aan operators worden opgelegd. Dat zal naar ons oordeel in de praktijk leiden tot onuitvoerbare voorschriften.

Samen met de nationale associaties voor de olie- en gasindustrie (NOIA's) in Denemarken (Dansk Offshore), Duitsland (BVEG), Noorwegen (Offshore Norge) en het Verenigd Koninkrijk (OEUK) hebben we een brief opgesteld, waar we ingaan op de kwantificering van methaanemissies, de frequentie van LDAR surveys, de scope van de Regulation en de omgang met verlaten putten.

De brief is gestuurd naar Europese parlementsleden, politici en andere relevante besluitvormers.

 

Lees hier de volledige brief

  • © 2024 Element NL