Logo Logo

Waterstofopslag op grote schaal mogelijk in aardgasvelden

  Terug naar overzicht

Het opslaan van grote hoeveelheden hernieuwbare energie, zoals waterstof, in lege gasvelden is mogelijk, aldus een recent onderzoek van Element NL lid NAM. In  hun artikel gaan ze in op de economische en technische haalbaarheid, en welke voorwaarden nodig zijn om dit te realiseren. Ondergrondse waterstofopslag kan zo een cruciale rol spelen in de energietransitie en de inzichten zijn waardevol voor het ontwikkelen van het energiesysteem van de toekomst.

Waterstof als vervanger van aardgas
Waterstof gaan waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in de energietransitie en het toekomstige energiesysteem; als alternatief in sectoren waar hoge temperaturen nodig zijn en voor de opslag en transport van hernieuwbare energie. Binnen de mogelijke opslagmethodes scoort waterstof hoog wat betreft capaciteit en tijdschaal, daarmee kan het een vergelijkbare rol spelen als aardgas momenteel.

Opslagbehoefte en kostenefficiëntie
Hoewel de huidige vraag naar waterstof nog beperkt is, lopen schattingen van de opslagbehoefte in 2050 uiteen van enkele tot tientallen TWh (1 TWh = 1.000 GWh = 1.000.000 MWh). Gezien de connecties met omringende landen is ook import en export van waterstof mogelijk. Het onderzoek schetst scenario's waar in grote velden meerdere TWh opgeslagen kan worden, met een piekcapaciteit tot zo'n 10 GW. Grootschalige opslag kan leiden tot betere kostenefficiëntie.

Open vragen en voorwaarden
Daarnaast laat het artikel zien dat er nog enkele open vragen zijn rondom materiaalcompatibiliteit, ondergrondese chemische en microbiële reacties, deklaag-afdichtingscapaciteit, dispersie en diffusie, technische veiligheid en seismische risico's. Naast deze technische haalbaarheid, is onder andere maatschappelijk draagvlak een belangrijke voorwaarde voor de selectie van een gasveld.

Rol van de gassector
Element NL ziet veel potentie in het ontwikkelen van de waterstofmarkt en de rol van gasbedrijven is daarbij cruciaal, wat ook blijkt uit dit onderzoek. Eerder bleek al dat de aardgasinfrastructuur geschikt is voor grootschalig gebruik van waterstof. Deze bevindingen over opslag in gasvelden laat weer zien hoe de gassector bij kan dragen aan de energietransitie en het energiesysteem van de de toekomst.

 

Lees hier het volledige white paper: 'Ondergrondse waterstofopslag in gasvelden'

  • © 2024 Element NL