Logo Logo

Een relevante werkomgeving, nu en in de toekomst

  Terug naar overzicht

Human capital agenda

Omdat in onze sector gelijktijdig afbouw, ombouw en opbouw van activiteiten plaatsvindt, is duurzame inzetbaarheid van ons menselijk kapitaal een speerpunt. In 2022 starten we met een intersectorale analyse naar kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de werkzaamheden van nu en voor de toekomst. Met partijen zoals de offshore windsector, de toeleveranciers en werknemersorganisaties ontwikkelen we een gezamenlijke human capital agenda, waarin de duurzame en intersectorale inzetbaarheid van onze mensen leidend is. Doel is een aantrekkelijke sector te blijven voor zowel praktisch als theoretisch opgeleide mensen. Het opstellen van ontwikkelingsperspectieven en een levensfasegebonden loopbaanbeleid hoort daarbij.

Samenwerking kennisinstituten

We gaan samenwerken met Nederlandse onderwijsinstellingen om de curricula aan te passen voor toekomstige generaties en de werkgelegenheid van de toekomst. Element NL geeft vorm aan learning communities, waarin nieuwe praktijkgerichte kennis wordt opgedaan die vervolgens weer onderdeel wordt van het onderwijs. 

Operationele samenwerking met de windsector

Element NL wil in de energietransitie nauwer gaan samenwerken met de offshore windsector. Daarom verkennen we de mogelijkheden voor meer operationele samenwerking tussen wind op zee en offshore olie- en gas. Zo versnellen we de energietransitie.
  • © 2024 Element NL