Logo Logo

Energietransitie onderbelicht in onderwijs, blijkt uit onderzoek EBN

  Terug naar overzicht

De energietransitie blijft in het onderwijs nog zeer onderbelicht, zowel bij docenten als bij jongeren. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN). Dat is zorgelijk, want kennis van het onderwerp zorgt voor draagvlak voor en interesse in het onderwerp. Niet onbelangrijk gezien de transitie hard op zoek is naar mensen die deze kunnen ondersteunen. 

In december 2023 zijn jongeren tussen 12 en 18 jaar oud en docenten uit alle lagen van het onderwijs bevraagd.

Van de jongeren weet 84,5 procent niet wat de energietransitie is. Na uitleg van de onderzoekers over de definitie van de energietransitie, geeft 55,4 procent aan de energietransitie (zeer) belangrijk te vinden. Een kwart (25,9 procent) wist geen antwoord te geven op de vraag hoe belangrijk ze de energietransitie vinden.  

Energietransitie komt weinig aan bod op school 

Dat veel leerlingen niet weten wat de energietransitie is, lijkt overeen te komen met hoe vaak de scholen het onderwerp behandelen. Volgens 60 procent van de leerlingen komt de energietransitie als onderwerp op school zelfs nooit aan bod. Eenvijfde (20,6 procent) weet dat het soms aan bod komt en 11,1 procent geeft aan dat stof over de energietransitie regelmatig tot vaak behandeld wordt.  

Betekenis energietransitie ook bij docenten vaak onbekend 

Niet alleen leerlingen, maar ook een behoorlijk deel van de docenten geeft aan niet te weten wat de energietransitie is. Zo weet 15,3 procent helemaal niet wat het is en heeft 40,8 procent er wel van gehoord, maar weten ze niet wat de energietransitie betekent. Toch zegt 78,4 procent van de ondervraagden na uitleg dat zij de verschuiving naar hernieuwbare energie belangrijk vinden.  

Docenten willen meer aandacht voor energietransitie in de klas

Ook antwoordt tweederde (66,7 procent) van de docenten dat ze in de klas meer aandacht willen besteden aan de energietransitie. Daar staat tegenover dat 34 procent momenteel nooit aandacht besteedt aan het onderwerp en 35,8 procent slechts enkele keren per jaar. Bijna een kwart (24,3 procent) van de docenten besteedt maandelijks of meerdere keren per maand aandacht aan de energietransitie.  

Waarom het interesseren van jongeren belangrijk is

De energiesector heeft steeds meer mensen nodig die offshore installaties kunnen onderhouden, alles weten van groene waterstof of uitvinders die slimme technologie blijven ontwikkelen, zodat we de klimaatdoelen in 2050 halen.

Het onderzoek is te downloaden op de website van EBN. Ook maakte EBN een infographic voor jongeren, als aanvulling op de infographic ‘Energie in cijfers’ die EBN jaarlijks presenteert tijdens het Energieontbijt.  

  • © 2024 Element NL