Logo Logo

Emissies

  Terug naar overzicht

Emissies

Emissies
Bij het winnen en produceren van gas komen broeikasgassen vrij. CO2 is hiervan het bekendste voorbeeld. Methaan is een ander voorbeeld. Methaan, het belangrijkste bestanddeel van aardgas, heeft een veel sterker broeikaseffect dan CO2. Volgens de meest recente rapportage van het RIVM was in 2017 3,1% van de methaanuitstoot in Nederland afkomstig uit de gasketen (exploratie en productie, transport en distributie), 16,2% uit de afvalsector en 69,5% uit de landbouw. In de gassector wordt op systematische wijze gewerkt aan verdere reductie van methaanemissies. Ook wil de sector de transparantie over methaanemissies verhogen.
  • © 2024 Element NL