Logo Logo

Factsheet: Methaanemissie in de Nederlandse gasketen

  Terug naar overzicht
 
Het doel van dit factsheet is om op basis van feitelijke data inzicht te geven in de methaanemissies in de gehele Nederlandse gasketen. Hiertoe brengt dit factsheet de informatie samen over de hele Nederlandse gasketen: exploratie, productie, transport en distributie. Het onderwerp kan echter niet alleen op Nederland worden betrokken, omdat klimaatverandering een mondiaal probleem is, en het thema derhalve mondiaal en Europees aandacht krijgt.

Methaan is het hoofdbestanddeel van aardgas. De uitstoot van methaan komt van nature voor in bijvoorbeeld moerasgebieden, in de landbouwsector en bij de winning en het transport van aardgas. Wanneer methaan vrijkomt in de atmosfeer draagt het – net als CO2 – bij aan het broeikaseffect. Maar methaan is een veel sterker broeikasgas dan CO2. Het tegengaan van methaanemissie is daarom extra belangrijk. De gassector neemt dan ook maatregelen om de uitstoot van methaan te verminderen. De gassector vindt bovendien het belangrijk om transparant te zijn over methaanemissie. Daarom geeft de gassector met deze factsheet duidelijkheid over de volgende vragen:

-Hoe komt methaan vrij in de atmosfeer?
-Hoe sterk is het effect van methaan op het klimaat?
-Hoeveel methaan wordt in Nederland uitgestoten?
-Welk effect heeft methaanemissie door de gassector op het klimaat?
-En wat doet de gassector om methaanemissie te voorkomen?

  • © 2024 Element NL