Logo Logo

Congres GasGesprekken Element NL: over AI, innovatie en sturen op maatschappelijke impact

  Terug naar overzicht

Voorzitter van Element NL Gerda Verburg had een duidelijke boodschap tijdens het jaarlijkse GasGesprekken verenigingscongres. Bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld moeten de handen ineenslaan en een gezamenlijk transitiepad richting een CO2-neutraal Nederland in 2050 opstellen. “Daarbij moeten we sturen op maatschappelijke impact en af van calculerend leiderschap. Leidend principe is hoe we kunnen bijdragen om de samenleving mooier en beter te maken. Het gaat dus om maatschappijbrede winst, schaalbare impact en resultaten”, aldus Verburg.  

Element NL organiseerde woensdag 13 december het jaarlijkse verenigingscongres. Samen met de leden en externe stakeholders werd het een boeiende en gevarieerde middag.  

De bijeenkomst bij Green Village Nieuwegein stond in het teken van GasGesprekken, een campagne van Element NL die uitnodigt om samen om tafel de dialoog aan te gaan met partijen uit de energiesector, het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld.  

"We moeten samen van polarisatie naar polderen 2.0"

Voorzitter van Element NL Gerda Verburg stelde het in haar keynote speech als volgt: “We moeten samen van polarisatie naar polderen 2.0. Niet vergaderen om het vergaderen, maar op een effectieve manier samen het gesprek voeren en knopen doorhakken.” 

AI-expert Jim Stolze nam het publiek mee in de wereld van de kunstmatige intelligentie, waarbij hij de kansen, maar ook de gevaren voor de sector besprak. Uit het publiek kwamen ook vragen over onder andere de juridische houdbaarheid van bepaalde AI-tools zoals ChatGPT.  

Tijdens de Panel Pitches werden verschillende innovatieve casussen van TAQA, ONE-Dyas en de binnenvaartcoöperatie NPRC besproken. Het interessante van deze innovaties, is dat ze ook te extrapoleren zijn naar grotere uitdagingen die erbij komen kijken. Dat gaf het panel genoeg voer voor dialoog.  

"Een innovatieclausule op bestaande wet- en regelgeving kan ruimte bieden"

Zo had TAQA bij het opzetten van onbemande inspecties last van regelgeving die voorschrijft dat op een schip altijd een kapitein aanwezig moet zijn. Femke Brenninkmeijer ervoer bij de transitie van diesel- naar waterstofschepen, dat niet iedere schipper op verandering zit te wachten. En ONE-Dyas experimenteert samen met student Michael Kauffman van de Universiteit Utrecht met het veranderen van boorgruis in riftegels, die kunnen zorgen voor een betere mariene biodiversiteit.  

Voorzitter Gerda Verburg riep op om zowel mooie voorbeelden als struikelblokken te delen. “Waar ik tegenaan loop is dat regelgeving soms belemmerend is voor innovatie. Een innovatieclausule op bestaande wet- en regelgeving kan de ruimte bieden om te experimenteren. Want met de regelgeving van het verleden krijgen we niet de toekomst die we nodig hebben”, zo stelde Verburg. 

In het panel zaten ook Werner Schouten van de Impact Economy Foundation, Kees Hansma van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Jim Stolze.  

Tekst gaat verder onder de video 

Kees Hansma pleitte in het panel ook te letten op de schaalbaarheid van een door Verburg voorgestelde innovatieclausule. “Zorg ervoor dat je na het slagen van een nieuwe innovatieve aanpak weet hoe je het 10 of 100 keer zo groot maakt. Hoe maak je het schaalbaar?”  

Werner Schouten onderschreef het belang van innovatie, en benadrukte dat hij daarin een sturende rol vanuit de overheid als gewenst ziet. “Je kan als overheid ook richtinggevend zijn, want een overheid kan best ondernemend zijn. Legio innovaties zijn vanuit de overheid gestimuleerd. Zo kun je ook ruimte en richting geven aan marktpartijen om te innoveren.” Schouten prikkelde het publiek en het panel vervolgens door te stellen dat Element NL progressiever moet zijn, om mee te doen aan het behalen van de klimaatdoelen van 2050. 

Verburg had daar een klip en klaar antwoord op: “Op het progressieve ben ik uitgekozen. Als Element NL geen ambitieuze agenda voor 2050 had gewenst, dan hadden ze geen Gerda Verburg gehad.”  

  • © 2024 Element NL