Logo Logo

Element NL ondertekent Antwerp Declaration voor behoud industrie en welvaart

  Terug naar overzicht

Vorige week presenteerden grote Europese bedrijven en brancheorganisaties de Antwerp Declaration aan Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie en premier van België Alex de Croo. België is tevens voorzitter van de EU. De Antwerp Declaration roept op tot een Europese Industrial Deal, die aanvullend is op de reeds bestaande Green Deal. De kern van de Industrial Deal: een versterkte concurrentiepositie van Europa door duidelijk, voorspelbaar en betrouwbaar beleid, met een tienpuntenplan om dit te bereiken. 

De Antwerp Declaration pleit voor een integrale aanpak om de hoogwaardige Europese industrie te behouden. Europa kan immers niet het risico nemen te afhankelijk te worden van landen buiten Europa. In 10 punten beschrijven de initiatiefnemers hoe Europa daar kan komen, waaronder het wegnemen van knelpunten op het gebied van wet- en regelgeving en het verbeteren van de concurrentiepositie van Europa. Hierbij moeten de Green Deal en een Industrial Deal niet tegenover elkaar staan, maar elkaar aanvullen: de Antwerp Declaration schetst de randvoorwaarden om verder te vergroenen.

De nieuwe Commissie, die aantreedt na de Europese verkiezingen van juni, moet als strategische prioriteit kiezen voor een aantrekkelijk Europees investeringsklimaat, dat kan concurreren met andere landen. Onderdeel hiervan is een goedkoper, groener Europees energiesysteem. Cruciale schakels hierbij zijn de infrastructuur die zorgt voor een geïntegreerd elektriciteitsnet, netwerken voor koolstofarme moleculen en CCUS, en een digitale infrastructuur van wereldklasse.  

“Samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld is noodzakelijk om klimaatdoelen te behalen en welvaart te behouden.” 

"De industrie komt nu met een plan en doet daarmee een stap naar voren. Dit initiatief ondersteun ik van harte. De leden van Element NL hebben in 2022 een Actie Agenda voor de toekomst opgesteld, waarin ondermeer doelen staan voor CO2-opslag, het beschikbaar stellen van technologische en logistieke expertise, het verbreden van diensten, ontwikkeling van waterstof en hergebruik van bestaande infrastructuur”, illustreert voorzitter van Element NL Gerda Verburg.

“De vraag is hoe we onze samenleving, onze wereld, zo inrichten dat deze ook aantrekkelijk is voor de komende generaties. Dat is volgens mij een samenleving waarin iedereen mee kan doen, met brede welvaart én gezonde natuur. Dat betekent dat je moet toewerken naar een levendige groene Europese industrie, zodat we de klimaatdoelen behalen en brede welvaart behouden. De Green Deal en de Industrial Deal moeten elkaar daarom versterken.” 

Met nieuwe technologie en de juiste infrastructuur kan de Europese industrie in Europa floreren én vergroenen. Een groene industrie hier is namelijk beter dan een grijze industrie elders. Niet alleen voor het klimaat, maar ook om onze geopolitieke positie te versterken en werkgelegenheid te behouden voor een welvarend continent.  

Willen we industrie behouden voor Europa, dan zijn moleculen met een lage CO2-voetafdruk en een uitbreiding van het Europese waterstofnetwerk essentieel. Ten behoeve van de realisatiesnelheid van dit soort projecten, is het daarbij van belang dat vergunningentrajecten versimpeld worden.  

  • © 2024 Element NL