Logo Logo

Ambitieuze plannen voor klimaat en energie in het nieuwe regeerakkoord

  Terug naar overzicht
“De coalitie toont de juiste ambitie als het gaat om klimaat en energie”, zegt Menno Snel, voorzitter van Element NL, in reactie op het nieuwe regeerakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. “Het nieuwe kabinet raakt de juiste snaar over de energietransitie, door bijvoorbeeld de groene industriepolitiek te introduceren. Samenwerking en langjarige afspraken zullen de komende jaren nodig zijn om de energietransitie vorm te geven.”

Minister voor Klimaat en Energie

Het is goed dat er een nieuwe ministerspost is gecreëerd voor Klimaat en Energie. Deze minister moet wat Element NL betreft zo snel mogelijk de regie gaan pakken op de energietransitie. Alle betrokken partijen van zowel de kant van de overheid, als het bedrijfsleven en NGO's, zullen onder aanvoering van de minister intensief moeten gaan samenwerken om deze monsterklus voor elkaar te gaan krijgen. Omdat de minister ook de beschikking krijgt over middelen in de vorm van een Klimaatfonds, kan hij of zij meteen aan de slag. Dat getuigt van het nodige gevoel van urgentie van het nieuwe kabinet.

Belang Nederlands aardgas

Het kabinet geeft in het regeerakkoord richting aan de toekomst van Nederlands aardgas, waarvan het belang nog altijd overeind staat. Leveringszekerheid en minder afhankelijkheid van importgas zijn daarvoor belangrijke redenen die het kabinet geeft. Het kabinet steunt de winning van aardgas op de Noordzee. Er liggen veel kansen op de Noordzee om de energiebron van de toekomst te worden. Belangrijk wat Element NL betreft is dat systemen worden geïntegreerd; daar willen we met de nieuwe minister zo snel mogelijk afspraken over maken. In zo'n transitiedeal voor de Noordzee moeten dan langjarige afspraken worden gemaakt over de rol van onze én andere sectoren in de transitie naar een nieuw energiesysteem.

Waterstof en Carbon Capture and Storage (CCS)

In het regeerakkoord zegt het kabinet werk te gaan maken van waterstof en CCS. De aardgassector speelt bij beide nieuwe technologieën een grote rol. Het nieuwe energiesysteem wordt tenslotte gebouwd op het oude.

De keuze voor CO2-opslag is de juiste. Door CO2 op te slaan, bijvoorbeeld in oude gasvelden, voorkom je dat die CO2 in de atmosfeer terecht komt. Dat levert dus direct CO2-winst op. We werken ook al volop aan CCS, zoals bijvoorbeeld in het Porthos-project. Voor wat betreft waterstof: ook hier moeten we volop gaan inzetten, zoals nu al gebeurt in het eerste groene waterstof productieplatform PosHYdon. En ook hier geldt: om de kansen die er zijn te verzilveren, gaan we actief samenwerken met andere sectoren.

'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst' is een goede basis voor de jaren die gaan komen. De aardgassector blijft Nederland voorzien van betrouwbaar en betaalbaar gas; voor de toekomst steunen we de ambities van het kabinet door onze kennis, investeringen en infrastructuur in te zetten voor de ontwikkeling van het nieuwe energiesysteem.
  • © 2024 Element NL