Logo Logo

Brief aan informateur Mariëtte Hamer: Nederlands aardgas uit kleine velden onmisbaar in de energietransitie

  Terug naar overzicht
Op 20 mei heeft NOGEPA, de branchevereniging van olie en gasproducenten in Nederland, een brief gestuurd aan informateur Mariëtte Hamer. In deze brief vraagt de sector aandacht voor het belang van gaswinning uit de kleine velden om tijdens de formatie van een nieuw te vormen Kabinet ter tafel te brengen. Eén van de belangrijkste uitdagingen waar een nieuw Kabinet de komende periode mee aan de slag zal moeten, is het uitstippelen van de koers voor de verduurzaming van ons energiesysteem. Wij kunnen als sector hier zowel vandaag, morgen als overmorgen een belangrijke bijdrage aan leveren. In de brief aan informateur Hamer, lichten wij dit verder toe.

Aardgas vormt nog steeds een belangrijk onderdeel van onze energiemix en dat zal de komende decennia ook nog zo zijn. De energietransitie is namelijk een complexe opgave en daarmee niet van vandaag op morgen gerealiseerd. Tijdens deze transitie moet een betrouwbare, stabiele en betaalbare energievoorziening worden gegarandeerd. In de overgangsperiode naar een volledig duurzaam energiesysteem zal aardgas als transitiebrandstof hier juist een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming, leveringszekerheid, betaalbaarheid én betrouwbaarheid van ons energiesysteem op weg naar een CO2-neutrale toekomst.

De Nederlandse gassector speelt daarin een specifieke rol. Vandaag door veilig en betrouwbaar Nederlands aardgas te produceren uit kleine velden. Morgen door inzet van onze kennis en infrastructuur voor nieuwe toepassingen zoals waterstof pilots, New Energy Hubs en de transport en opslag van CO2 in lege gasvelden op de Noordzee. En overmorgen – als een getransformeerde sector – deel uitmakend van het nieuwe energiesysteem, bijvoorbeeld in de vorm van geothermie projecten, groen gas en de productie, opslag en het transport van waterstof.

Gaswinning uit Nederlandse kleine velden is beter voor het klimaat, de economie, werkgelegenheid en leveringszekerheid dan het importeren van aardgas. Daarnaast kan een deel van de aanwezige gasinfrastructuur, kennis en expertise van de diepe ondergrond worden ingezet voor de energietransitie.

Onze sector ziet een onmisbare rol voor de industrie aan de energietransitie en vraagt daarom met name aandacht voor de volgende zaken:

Een stabiel en betrouwbaar ondernemingsklimaat dat binnenlandse gaswinning stimuleert, daar waar dat veilig en verantwoord kan, met een helder, transparant en voorspelbaar vergunningsproces dat duidelijkheid schept naar alle belanghebbenden;
Een directe koppeling tussen de baten van de gaswinning en de lokale energietransitie. Door een deel van de opbrengsten uit de gaswinning te benutten voor duurzame energie projecten in de omgeving, is er een duidelijke koppeling op welke manier gaswinning juist lokaal een versnelling teweeg kan brengen in de verduurzaming van de omgeving en draagt bij aan de vergroting van het draagvlak onder bevolking en bestuur in de regio.
De inzet van het hergebruik van de bestaande olie- en gas infrastructuur voor andere toepassingen in de energietransitie (zoals waterstofproductie en -transport, CO2 transport en opslag in lege gasvelden op de Noordzee, Gas meets Wind, Aardwarmte, Groen Gas, New Energy Hubs, etc.).  • © 2024 Element NL