Logo Logo

Nationale campagne Energie van Eigen Bodem van start

  Terug naar overzicht

Een groot aantal Nederlandse bedrijven pleiten samen ervoor om zoveel mogelijk van onze energie op te wekken in Nederland, juist tijdens de energietransitie. Daarom is de campagne 'Energie van Eigen Bodem' in het leven geroepen. Betrouwbaarheid, betaalbaarheid en onafhankelijkheid zijn de grootste voordelen. Element NL en haar leden zijn onderdeel van dit initiatief.

Nederlands aardgas is onlosmakelijk verbonden met de transitie naar een betrouwbaar, veilig, betaalbaar en duurzaam energiesysteem. Daarom is deze campagne voor energie van eigen bodem zo belangrijk. De oproep is niet in de laatste plaats gericht op de formerende partijen.

Bekijk hieronder de video en lees meer over deze campagne.

Wij zijn de bedrijven voor onze energie. Wij gaan voor opwek van energie van eigen bodem. Wij willen door met het opwekken van meer duurzame energie in Nederland. Zodat er betrouwbare en betaalbare energie is voor iedereen. Zodat we voldoende energie in Europa hebben en niet afhankelijk zijn van landen met onbetrouwbare regimes.

Zo krijgt iedereen grip op de energierekening. Zo hebben bedrijven de zekerheid dat ze hun machines kunnen laten draaien, ons voedsel kunnen produceren en onze dagelijkse producten kunnen blijven maken. Met de opwek van schone energie in Nederland en omringende landen zorgen we voor meer zekerheid. Zodat burgers én bedrijven de energierekening kunnen betalen.

Ons land draait er op. Daarom willen wij door met de opwek van meer duurzame energie.

Iniatiefnemers en ondersteunende bedrijven

Deze campagne is op initiatief van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Gasunie, Geothermie Nederland, Energie Beheer Nederland, Statkraft, NLHydrogen, VNO-NCW, MKB-Nederland en Element NL.

Daarnaast wordt de campagne ondersteund door Netbeheer Nederland, Branchevereniging Bodemenergie, Energie Samen, Holland Solar, LTO Nederland, Nationaal Klimaat Platform, Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Vereniging Warmtepompen, Uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving, MVO Nederland, en Aedes vereniging van woningcorporaties.

Kijk voor meer informatie op: https://www.energievaneigenbodem.nl

  • © 2024 Element NL