Logo Logo

Een nieuwe koers voor de Nederlandse olie- en gassector

  Terug naar overzicht
Den Haag, 16 mei - Vandaag wordt Element NL gelanceerd, de opvolger van brancheorganisatie NOGEPA. In Element NL zijn de twaalf bedrijven verenigd die in Nederland olie en gas mogen winnen. Element NL presenteert een ambitieuze Actie Agenda met daarin de plannen voor de toekomst van de sector. En die toekomst richt zich vooral op de energietransitie.

‘We hebben de afgelopen tijd hard gewerkt aan een plan om de rol van Nederlands aardgas in de energietransitie vorm te geven’, aldus Menno Snel, voorzitter van Element NL. ‘Want we weten allemaal: onze toekomst is CO2-neutraal. Fossiele brandstoffen gaan verdwijnen en daar komen nieuwe vormen van energie voor in de plaats. We moeten met zijn allen onze schouders onder de energietransitie zetten. Voor ons geldt dat wij ons gaan richten op decarbonisatie van onze uitstoot, CO2-opslag en de ontwikkeling van waterstof’. 

Een van de punten uit de Actie Agenda is dat in 2030 de uitstoot van CO2 in de gehele keten te halveren ten opzichte van 2019. ‘We hebben eerder een succesvol methaanreductieprogramma opgezet, waarin we de uitstoot van methaan hebben gehalveerd,’ zegt Snel. ‘Dat gaan we nu herhalen in ons CO2-reductieprogramma’. 

Ook wordt er volop geëlektrificeerd: alle nieuwe installaties worden elektrisch en voor de hoofdinfrastructuur is het doel gesteld van 80% elektrisch. Een belangrijk ander onderdeel van de decarbonisatie, is het onderzoek naar een vorm van producentenverplichting zoals de Carbon Takeback Obligation, waarin de producent of importeur van fossiele brandstoffen garandeert dat (een deel van) de CO2 die vrijkomt bij het gebruik ervan, niet wordt uitgestoten maar wordt vastgelegd of opgeslagen. 

Menno Snel: ‘Daarbij horen dan ook doelen op het gebied van CO2-afvang en -opslag, oftewel CCS. Wij nemen het initiatief voor een CCS-platform, waarin we samen met andere spelers uit de industrie nauw gaan samenwerken.’ 

CO2-opslag speelt ook een belangrijke rol bij de productie van waterstof, een vierde onderdeel van de Actie Agenda van Element NL. De CO2 die vrijkomt bij de productie van blauwe waterstof op de Noordzee, kan dan meteen in het gasveld worden opgeslagen. ‘Win-win’, vindt Menno Snel, want zo hergebruik je je bestaande infrastructuur slim’. Bovendien kan de waterstof als waterstof door bestaande infrastructuur worden vervoerd, en dat betekent ontlasting van het elektriciteitsnet. 

Tot slot wil Element NL meer aandacht besteden aan de mensen die werken binnen de energietransitie. ‘We hebben alle handen en denkkracht nodig. We zoeken daarom naar praktisch en theoretisch opgeleide mensen voor onze sector, waarbij diversiteit en inclusie belangrijk is.’ 

Menno Snel: ‘De actualiteit geeft maar eens te meer aan: we moeten minder afhankelijk zijn van het buitenland als het gaat om onze energievoorziening. Nederlands aardgas is voorlopig nog wel even nodig om Nederlandse huishoudens te verwarmen en onze industrie te laten draaien. Maar we moeten ons ook op de toekomst en een nieuw energiesysteem richten. En daar spelen de bedrijven verenigd in Element NL, een grote rol in’. 
  • © 2024 Element NL