Logo Logo

Gasproducenten presenteren gezamenlijke afspraken ‘Gedragscode gaswinning kleine velden’

  Terug naar overzicht
Den Haag – Op 7 september ondertekenen de leden van NOGEPA, branchevereniging voor de olie en gasindustrie, de startversie van de “gedragscode gaswinning kleine velden”. De gedragscode is opgesteld in nauw overleg met betrokkenen bij projecten en geeft algemene richtlijnen voor het zorgvuldig betrekken van de omgeving bij olie en gasprojecten uit kleine velden op land.

De sector geeft met deze gedragscode invulling aan de wens als betrokken, betrouwbare en benaderbare speler aanwezig te zijn in de omgeving. Dat willen ze onder andere bereiken door zoveel als mogelijk in samenspraak met de direct belanghebbenden hun projecten vorm te geven.

De sector wil met de gedragscode werken aan het verbeteren van het draagvlak en acceptatie voor olie- en gasprojecten in de omgeving, ervan uitgaande dat Nederland ook tijdens de energietransitie nog aardgas nodig zal hebben.

Een van de afspraken is om bij nieuwe projecten zo vroeg als mogelijk samen met de omgeving een specifiek project afstemmingsprogramma te maken. In dit programma worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de procesparticipatie, het meenemen van wensen van de omgeving in de uitvoering van het project, de organisatie van de communicatie en informatie, de monitoring van omgevingseffecten, de wijze van schadeafhandeling, etc.

De producenten zien de gedragscode als een startpunt. Het vormt de structuur voor de projectuitvoering en helpt om transparant en voorspelbaar te opereren. Regelmatig wordt de gedragscode geëvalueerd en waar nodig aangepast en aangescherpt. De omgeving wordt nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken.

  • © 2024 Element NL