Logo Logo

Transparantie over geldstromen tussen aardgassector en overheid door nieuw dataportaal

  Terug naar overzicht

NL-EITI lanceerde 23 november een nieuw dataportaal over delfstoffenwinning in Nederland. Dit innovatieve portaal werd geïntroduceerd tijdens een bijeenkomst van de multi-stakeholdergroep, die zich inzet voor de toepassing van de EITI-transparantiestandaard in Nederland. Het doel van dit dataportaal is het vergroten van de transparantie rond de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid en daarmee het vertrouwen van het publiek te vergroten. 

Transparantie van de mijnbouwsector

Het portaal biedt gedetailleerde inzichten in verschillende typen betalingen aan de overheid door bedrijven actief in gas-, olie- en zoutwinning. Belangrijk is dat het portaal ook informatie verschaft over de inkomende- en uitgaande kasstromen van Energie Beheer Nederland (EBN), een overheidsdeelneming.

Een cruciaal aspect van dit dataportaal is de beschikbaarheid van alle cijfers als open data, wat de toegankelijkheid voor een breed publiek garandeert. Dit sluit aan bij de inspanningen van NL-EITI om relevante en feitelijke informatie over de Nederlandse mijnbouwsector te verschaffen, inclusief gegevens over de uiteindelijke belanghebbenden.

Vrijwillige medewerking van bedrijven

Element NL maakt deel uit van de multi-stakeholdergroep (MSG) die de implementatie van de EITI-standaard in Nederland overziet. Onze vertegenwoordiging in deze groep, bestaande uit andere mijnbouwbedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsvertegenwoordigers, onderstreept onze toewijding aan transparantie en verantwoording in de sector.

Nelleke van den Bos van Element NL voegt toe: “Er wordt veel gesproken over de energietransitie en de rol van olie en gaswinning daarbij. Het is belangrijk dat dit gesprek ondersteund wordt door de beschikbaarheid van objectieve en geverifieerde informatie. Als de feiten kloppen kun het goede gesprek voeren. Daarom werken wij mee aan dit initiatief.”

Cijfers volgens strikte standaarden

De cijfers in het dataportaal zijn afkomstig van jaarlijkse rapporten, waarin 21 bedrijven in de gas-, olie- en zoutsector vrijwillig inzicht geven in hun financiële transacties met de overheid. Deze cijfers worden vervolgens gecontroleerd door een externe accountant om te verzekeren dat ze overeenkomen met de overheidsadministratie, volgens de normen van de internationale EITI standaard.

Vertrouwen draagt bij aan energietransitie

Transparantie in de energietransitie is essentieel voor het vertrouwen van het publiek in de overheid en de industrie. Daarom nodigt de MSG iedereen uit om het nieuwe dataportaal te bezoeken en feedback te geven. Suggesties zijn waardevol voor hen, en ze staan open voor ideeën over hoe ze verdere transparantie kunnen bewerkstelligen.

De lancering van het dataportaal markeert een belangrijke mijlpaal voor NL-EITI en de Nederlandse delfstoffenindustrie, volgend op het NL-EITI rapport over 2022 - het eerste gepubliceerde rapport onder bijna 60 landen die de EITI-standaard toepassen. Element NL zet zich in voor een toekomst waarin transparantie en verantwoordelijkheid centraal staan in onze sector, en we zijn verheugd om dit pad samen met onze partners en het Nederlandse publiek te bewandelen.


Ga naar het dataportaal.
Meer informatie over NL-EITI

  • © 2024 Element NL