Logo Logo

Meer internationale samenwerking op de Noordzee

  Terug naar overzicht

Element NL heeft samen met onze Duitse, Deense, Britse en Noorse counterparts tijdens CoP26 een verklaring getekend om intensief te gaan samenwerken op het gebied van de energietransitie. We gaan onze ervaringen en best practices op het gebied van onder andere CO2- en methaanreductie, CCS en waterstof met elkaar delen. Deze samenwerking is uniek in Europa en versnelt de energietransitie die immers niet ophoudt bij de landsgrenzen.

 

De olie- en gasindustrie ontwikkelt veel initiatieven en pilots in het kader van de energietransitie. Dat gebeurt in Nederland onder andere in het North Sea Energy programma (NSE). Aan NSE zijn zo'n veertig partners verbonden die allen bijdragen aan het opstellen van een roadmap voor offshore systeemintegratie op de Noordzee. De kennis die we opdoen in dit programma, gaan we delen met de vier andere National Oil and Gas Associations (NOIA's) die leden hebben die werken op de Noordzee.

 

Wij kunnen ook leren van initiatieven uit de ons omringende landen. In het voorjaar maakte de Britse overheid afspraken met hun olie- en gassector over de energietransitie in de zgn. North Sea Transition Deal. Het Nederlandse kabinet heeft in haar brief van 1 november aangekondigd ook gesprekken te willen starten met de Nederlandse gassector over een vergelijkbare deal. De aangekondigde internationale samenwerking gaat ons helpen om sneller te komen tot zo'n Nederlandse deal, omdat veel van het voorwerk al is gedaan door onze Britse collega's. We kunnen lessen trekken uit hun aanpak en het uiteindelijke resultaat.

 

Deze afspraak is een mijlpaal in de onderlinge samenwerking. We zetten de reeds opgedane kennis optimaal in, we hoeven het wiel niet twee keer uit te vinden en we tillen reeds genomen initiatieven naar een hoger niveau. Bovendien versnellen we de energietransitie, niet alleen in Nederland maar ook in de ons omringende landen. Op deze manier draagt onze sector bij aan het behalen van nationale klimaatdoelen en het Parijsakkoord.

 

Lees hier het gezamenlijk persbericht.

  • © 2024 Element NL