Logo Logo

Menno Snel voorzitter van Element NL

  Terug naar overzicht
Den Haag, 28 mei 2021 – Menno Snel treedt op 1 juni aan als voorzitter van NOGEPA, de branchevereniging van de olie en gasindustrie in Nederland. Het is voor het eerst dat NOGEPA kiest voor een onafhankelijk voorzitter om sturing te gaan geven aan de vereniging. De leden van NOGEPA en Menno Snel kijken er naar uit om samen op te trekken in de transitie naar de CO2-vrije energievoorziening in 2050. In die energietransitie speelt Nederlands aardgas een belangrijke rol.

Menno Snel was van 2017 tot eind 2019 namens D66 staatssecretaris van Financiën in het kabinet Rutte III. Daarvoor was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Waterschapsbank, bewindvoerder bij het IMF in Washington, directeur bij pensioenuitvoerder APG en plaatsvervangend directeur-generaal fiscale zaken op het ministerie van Financiën. Per 1 september 2020 werd hij bestuurder van het ABP.

Menno Snel: “De transitie naar een CO2 neutrale toekomst is misschien wel de belangrijkste opdracht waar we nu met z’n allen voor staan. Ik ben ervan overtuigd dat de energietransitie alleen succesvol verder gebracht kan worden door een stevig commitment vanuit de sector. De uitgangspunten zijn daarbij voor mij helder: de sector kan en wil met haar kennis en innovaties een belangrijke bijdrage leveren aan de energievoorziening van vandaag, morgen en overmorgen. Bijvoorbeeld door bestaande infrastructuur slim in te zetten voor de productie en transport van (groene) waterstof, maar ook via de opslag van CO2 in lege gasvelden. Totdat de transitie is afgerond, blijft ons aardgas nog hard nodig. Het is dan belangrijk om dat aardgas op een schone, veilige en verantwoorde wijze in Nederland te produceren. Ik kijk er naar uit om het bestuur van NOGEPA en de sector hierbij als onafhankelijk voorzitter te begeleiden.“

De komst van Menno Snel als voorzitter van NOGEPA valt samen met het vertrek van Jo Peters, die op 1 juni afscheid neemt als secretaris-generaal van NOGEPA. Na negen jaren de belangen te hebben vertegenwoordigd van de NOGEPA leden, heeft Jo Peters te kennen gegeven zich op andere zaken te willen oriënteren.

Arnoud Emke, vice-voorzitter van het Executive Committee van NOGEPA: “We zijn Jo erkentelijk voor alles wat hij voor de sector heeft betekend. Met Jo als secretaris-generaal van NOGEPA hebben we de relevantie van onze sector in de energietransitie vormgegeven. In dat proces heeft hij aan de wieg gestaan van een aantal belangrijke initiatieven. Zo heeft hij met EBN Nexstep (het nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling van de olie- en gas infrastructuur) gelanceerd. Ook heeft hij namens de leden bijgedragen aan de totstandkoming van het Noordzeeakkoord. Jo heeft ons helpen inzien dat het voor onze industrie noodzakelijk is zich te ontwikkelen langs de lijnen van de energietransitie. Met de benoeming van Menno Snel krijgen we voor het eerst een bestuursvoorzitter van buiten de sector. Menno kan ons scherp houden bij onze rol in de transitie vandaag, morgen en overmorgen in te vullen.“

Tevens is Arendo Schreurs per 1 april van dit jaar benoemd tot directeur van NOGEPA. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het bureau.

 
  • © 2024 Element NL