Logo Logo

Nederland publiceert tweede transparantierapport over de delfstoffensector

  Terug naar overzicht
De multi-stakeholdergroep van het EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) in Nederland, heeft haar tweede rapport gepubliceerd. Het doel is het beschikbaar stellen van feitelijke en begrijpelijke informatie over de delfstoffenwinning in Nederland en de financiële stromen tussen de delfstoffenindustrie en de Nederlandse overheid. Ook komt de energietransitie en de rol van gas in onze energievoorziening hierin aan bod. Het rapport is ook door minister van ‘t Wout (EZK) mede namens minister Kaag (BZ/BHO) naar de Tweede Kamer gestuurd.

De winning van delfstoffen en de manier waarop ze worden gebruikt, is altijd onderwerp van een politiek en maatschappelijk debat. De vraag hoe de samenleving profiteert van haar bodemschatten staat daarbij centraal, zeker in tijden van grote verandering. Zo ligt er momenteel de vraag hoe de transitie naar een fossielvrije economie het beste vormgegeven kan worden. In alle scenario’s die de route naar het realiseren van de klimaatdoelstellingen van 2050 beschrijven, blijven olie en gas een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld om de zekerheid van onze energievoorziening te behouden, waar en wanneer duurzame energiebronnen nog onvoldoende beschikbaar zijn. Dus ligt er ook de vraag hoe we de Nederlandse bodemschatten daarbij kunnen en willen gebruiken.
Voor de discussie daarover is het van belang dat er betrouwbare en begrijpelijke informatie beschikbaar is over de winning van de delfstoffen: wat is het proces van  winning, welke instanties zijn hierbij betrokken, door wie worden de delfstoffen gewonnen, wat levert dat op en hoe deelt de samenleving in de opbrengsten? Dit rapport beoogt die informatie te geven en de beschikbare gegevens in hun context te presenteren. Veel informatie uit dit rapport is reeds publiek beschikbaar, maar verspreid over meerdere organisaties en bronnen. De meerwaarde van dit rapport is dat al deze informatie in één document in samenhang wordt aangeboden.

Het Nederlandse EITI-rapport wordt jaarlijks opgesteld en uitgebracht door de Nederlandse EITI multi-stakeholdergroep, bestaande uit afgevaardigden van maatschappelijke organisaties, de overheid en het bedrijfsleven. Het EITI is een vrijwillige wereldwijde standaard voor het inzichtelijk maken van de delfstoffenindustrie. 55 landen, waaronder Nederland, hebben besloten de EITI-standaard te implementeren. Dit tweede Nederlandse EITI-rapport heeft betrekking op het jaar 2018 en richt zich op de olie-, gas- en zoutindustrie.

  • © 2024 Element NL