Logo Logo

Onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee

  Terug naar overzicht
Den Haag, 10 februari 2020 – Na enkele maanden van constructief overleg, is vandaag het onderhandelaarsakkoord voor de Noordzee door betrokken partijen ondertekend . Een mijlpaal voor de toekomst van de Noordzee en de energietransitie.

Jo Peters, secretaris-generaal van NOGEPA: “Dit akkoord betekent veel voor alle stakeholders die met de Noordzee te maken hebben. Voor ons is het allerbelangrijkste dat er vanaf nu een integrale aanpak en beschouwing van problemen gaat plaatsvinden via het Noordzeeoverleg in plaats van “slechts” een silo-matige aanpak en beschouwing binnen departementen en partijen.

“Voor wat betreft onze eigen achterban zijn wij blij dat er nu een brede coalitie is, van NOGEPA tot en met Greenpeace en alles wat hier tussen zit, die vindt dat het winnen van Nederlands gas, voor zover dat veilig kan, binnen de kaders van de afspraken in Parijs past, en er geen betere alternatieven zijn, de voorkeur verdient boven het importeren van nog meer buitenlands gas. Wij leggen dit onderhandelaarsakkoord dan ook met een positief advies voor aan onze achterban”

De rijksoverheid, de energiesector, de visserij, de natuurorganisaties en de brancheorganisatie van zeehavens hebben in het Noordzeeoverleg overeenstemming bereikt over een Onderhandelaarsakkoord. Het motto van het Onderhandelaarsakkoord is: extra mijlen voor een gezonde Noordzee. Afgesproken is dat de deelnemers aan het Noordzeeoverleg dit Onderhandelaarsakkoord verdedigen ten opzichte van hun respectievelijke achterbannen. Nadat het kabinet het onderhandelaarsakkoord heeft aangeboden aan de Tweede Kamer is er tot en met 31 maart 2020 de gelegenheid tot consultatie in de diverse eigen kringen. Het Noordzeeoverleg hoopt daarna tot definitieve vaststelling van het Onderhandelaarsakkoord over te gaan.

De partijen in het Noordzeeoverleg zijn de ministeries van IenW, EZK, en LNV. De energiesector: NWEA, NOGEPA, EBN, TenneT. De samenwerkende partners in de visserijsector vertegenwoordigd door: VisNed en de Nederlandse Vissersbond. De NGO’s: Stichting de Noordzee, WNF, Greenpeace, Natuur en Milieu, Vogelbescherming Nederland en de brancheorganisatie Zeehavens. Ook Natuurmonumenten ondersteunt het Onderhandelaarsakkoord. Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), met Jacques Wallage als voorzitter, begeleidde het Noordzeeoverleg.

De complete tekst van het Onderhandelaarsakkoord is vanaf vandaag te downloaden van de website van het OFL.

 
  • © 2024 Element NL