Logo Logo

Reactie van Menno Snel op solidariteitsheffing in De Telegraaf

  Terug naar overzicht

In navolging op de voorgestelde plannen van het kabinet om extra winstbelasting te heffen bij de in Nederland werkzame olie- en gasproducenten, reageerde voorzitter Menno Snel namens de sector in De Telegraaf.

Daarin wordt uiteengezet dat de sector vanzelfsprekend bereid is bij te dragen aan de financiële steun voor Nederlandse huishoudens, maar voorziet dat het huidige voorstel op lange termijn ongewenste gevolgen heeft voor de leveringszekerheid en energietransitie in Nederland.

De mate waarmee de heffingen van het kabinet uit de pas dreigen te lopen met maatregelen in omringende landen is fors. Hiermee komt de lokale gasproductie in het gedrang en dus de daarbij horende voordelen ten opzichte van gasimport. Ook komen de broodnodige investeringen voor de energietransitie onder druk te staan.

Element NL bepleit daarom een andere, meer flexibele aanpak die zowel de noodzakelijke, duurzame investeringen stimuleert, alsmede een substantiële en eerlijke bijdrage oplevert voor Nederlandse huishoudens.

Lees hier het volledige artikel.

  • © 2024 Element NL