Logo Logo

Uitspraak in de zaak Porthos en gevolgen voor de energietransitie

  Terug naar overzicht

Op woensdag 2 november heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan in de zaak Porthos. De procedure was aangespannen door de organisatie Mobilisation for the Environment (MOB). Deze uitspraak zet een streep door een belangrijk onderdeel van het stikstofbeleid en heeft zijn weerslag op de energietransitie. 

 

Wat is het Porthos project?
Porthos ontwikkelt een project waarbij CO2 van de industrie in de Rotterdamse haven wordt getransporteerd en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Het afvangen en opslaan van CO2 (Carbon Capture and Storage, kortweg CCS) is één van de manieren om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Het project brengt de CO2-uitstoot terug met 2,5 Mton per jaar. Porthos is een samenwerking tussen Havenbedrijf Rotterdam, Gasunie en EBN.

 

Wat betekent de uitspraak?
Er is door de rechter een streep gezet door de algemene bouwvrijstelling. Kortweg zegt die dat de stikstofuitstoot van de bouw geen langdurige gevolgen heeft door de tijdelijke aard. De Raad van State oordeelt nu dus iets anders; dat de aanleg van het Porthos project wel nadelig is voor de omringende natuur. De uitspraak heeft een grote impact voor de ambities van Nederland. Woningbouw, bedrijven, maar ook de energietransitie komen hiermee in de problemen.

Voor alle plannen die gebruik maakten van de algemene bouwvrijstelling, en dus niet niet vergund zijn, zal beoordeeld moeten worden of er sprake is van significante gevolgen, moet er wellicht een passende beoordeling gemaakt worden en een vergunning op basis van de Wet Natuurbescherming aangevraagd worden. Dat zal vertraging opleveren voor veel plannen in Nederland. 

 

Wat zijn precies de gevolgen voor Porthos?
Er is nog geen streep gezet door het Porthos-project. Stichting MOB heeft zes weken de tijd om te reageren op een onderzoeksrapport van de initiatiefnemers van Porthos waaruit blijkt dat er geen sprake is van significante gevolgen.

 

Lees hier het volledige bericht van de Raad van State over de uitspraak.

  • © 2024 Element NL