Logo Logo

Verklaring Element NL over de situatie in Oekraïne

  Terug naar overzicht
We zijn geschokt door de recente ontwikkelingen in Oekraïne en we leven intens mee met de Oekraïners. Zij zijn het grootste slachtoffer van deze afschuwelijke en onrechtvaardige oorlog. Ook in Nederland zijn er zorgen. De Nederlandse olie- en gasindustrie, verenigd in Element NL, kijkt naar wat dit betekent voor de leveringszekerheid van energie voor Nederland.

Tevens laat deze situatie zien hoe we als land afhankelijk zijn van importgas. We onderzoeken alle opties om de afhankelijkheid van geïmporteerd gas zoveel mogelijk te reduceren. Om ervoor te zorgen dat Nederland voldoende energie heeft om in zijn behoefte te voorzien, inventariseert. Element NL op dit moment welke mogelijkheden er zijn op korte, middellange en lange termijn. We willen Nederland concrete oplossingen bieden voor leveringszekerheid zoals het vergroten van de productiecapaciteit uit de kleine velden of het vergroten van de gasopslag. Uiteraard alleen waar dit veilig en verantwoord kan, met oog voor mens en omgeving. We zullen hierbij nauw samenwerken met de overheid.

Van oudsher zijn internationale verbindingen en samenwerkingen binnen de olie- en gasindustrie intensief en diepgeworteld. Eventuele sancties of andere maatregelen tegen Rusland of in Rusland gevestigde bedrijven kunnen ook gevolgen hebben voor onze leden. Of en in welke mate dat kan gebeuren is op dit moment niet te overzien. Momenteel staan er geen Element NL-leden op een sanctielijst. Uiteraard blijven we het overheidsbeleid en de huidige nationale en internationale regels op de voet volgen.

Wintershall Noordzee:

Element NL is de brancheorganisatie voor bedrijven met een vergunning voor het opsporen en winnen van olie en gas in Nederland.  Element NL behartigt de gezamenlijke belangen van de branche en niet die van individuele leden. Wintershall Noordzee is een van die leden. Wintershall DEA en Gazprom International zijn ieder 50% aandeelhouders van Wintershall Noordzee. Er zijn geen medewerkers van beide aandeelhouders die actief zijn in de branchevereniging en hun functie in het bestuur van  Element NL is altijd in handen geweest van een medewerker van Wintershall Noordzee. Ondanks dat Wintershall Noordzee een Nederlandse entiteit is, begrijpen we dat er vragen en zorgen zijn over de mogelijke betrokkenheid van Russische invloeden binnen de Nederlandse olie- en gasindustrie.
Om verwarring te voorkomen en duidelijkheid te scheppen over deze situatie, hebben  Element NL en Wintershall Noordzee gezamenlijk besloten om de bestuursrelatie te bevriezen. Dat betekent dat Wintershall Noordzee tijdelijk geen deel uitmaakt van de besluitvorming binnen  Element NL. Dezelfde stap wordt gezet met betrekking tot de betrokkenheid van Wintershall Noordzee bij Nexstep (het door  Element NL en EBN opgerichte Nationaal Platform voor Hergebruik & Ontmanteling).
  • © 2024 Element NL