Logo Logo

Zó werkt energie in Nederland van start

  Terug naar overzicht
 
‘Zo werkt energie in Nederland’ is op 12 oktober tijdens de zogeheten Klimaatdag officieel gelanceerd. ‘Zó werkt energie in Nederland’ beoogt een toegankelijk, feitelijk en neutraal overzicht te bieden van de werking van het energiesysteem in Nederland. Als basis voor een geïnformeerde dialoog en van daaruit betere beslissingen over energie en klimaat in Nederland.

‘Zó werkt energie in Nederland’ voorziet volgens de initiatiefnemers in een leemte. Ondanks een overvloed aan beschikbare informatie ontbreekt het aan één plek waar de werking van het energiesysteem op toegankelijke en gezaghebbende wijze wordt gepresenteerd. Ed Nijpels (voorzitter voortgangsoverleg Klimaatakkoord) beaamt dat: “Eigenlijk had het er al moeten zijn. Het is heel goed dat we een standaardwerk hebben wat je kunt raadplegen en waarin objectief de feiten en cijfers staan opgesomd.” ‘Zó werkt energie in Nederland’ wordt een uitgave waarin het energiesysteem stap voor stap in een serie visualisaties inzichtelijk wordt gemaakt. Het boek is bedoeld voor de groeiende groep professionals die komende jaren met het energiesysteem en de transitie aan de slag gaat. De Argumentenfabriek is initiatiefnemer en uitvoerend partner van ‘Zó werkt energie in Nederland’.

‘Zó werkt energie in Nederland’ gaat van start vanuit een brede coalitie van partijen, zowel publiek als privaat, van producent tot consument en van traditionele tot nieuwere spelers in het energiesysteem. Allemaal met een direct belang in de energiehuishouding. “Het is dringend noodzakelijk dat we proberen met al die partijen tot een eenduidig en geïntegreerd stuk te komen”, aldus Ed Nijpels.

We verwachten het boek ‘Zó werkt energie in Nederland’ in mei 2021 te presenteren. De komende maanden werken we vanuit De Argumentenfabriek met deelnemende partijen en vele andere deskundigen aan het ontwikkelen van de inhoud.

Zó werkt energie in Nederland is een samenwerking van: Bouwend Nederland, EBN, Energie Nederland, Energie Samen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Gasunie, Glastuinbouw Nederland/Kas als Energiebron, KVGN, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, NOGEPA, Nationaal Programma RES, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), NWEA, Platform Geothermie/DAGO, Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Techniek Nederland, TNO, Topsector Energie en VEMW, VNCI en VNPI. De Argumentenfabriek is uitvoerend partner van Zó werkt energie in Nederland.

 
  • © 2024 Element NL