Logo Logo

Nederlanders zien rol voor aardgas in de energietransitie

  Terug naar overzicht
Liever gas uit Nederlandse kleine velden dan buitenlands gas

Den Haag, 15 oktober 2020 – Uit recent onderzoek onder het Nederlandse publiek uitgevoerd door Kantar in opdracht van NOGEPA (de Nederlandse associatie van olie- en gasproducenten) blijkt dat Nederlanders nog steeds een rol zien voor aardgas in de transitie naar een duurzame energievoorziening. De houding over aardgaswinning in Nederlandse kleine velden blijkt meer positief (33%) dan negatief (17%). De voornaamste reden om positief tegenover aardgaswinning in Nederlandse kleine velden te staan, is om niet afhankelijk te zijn van aardgas uit het buitenland (81%).

Aardgas als vangnet

Men geeft duidelijk aan dat de energietransitie een geleidelijk proces is waar duurzame energiebronnen nog niet altijd volstaan. Nederlanders zijn van mening dat de energietransitie om lastige keuzes vraagt (63%) en begrijpen dat aardgas kan dienen als vangnet bij te weinig energie uit duurzame energiebronnen (60%). De meeste Nederlanders (57%) denken dat het moeilijk zal zijn om een geheel aardgasvrij Nederland te realiseren. Twee derde van de Nederlanders is positief over het hergebruik van bestaande aardgasleidingen –en infrastructuur voor de inzet van nieuwe, duurzame gassen zoals waterstof.

Kleine velden

Arendo Schreurs, algemeen directeur van NOGEPA is blij dat de rol van Nederlands aardgas in de energietransitie erkend wordt: “Aardgas dat in Nederland gewonnen wordt, heeft maar liefst 30% minder CO2 -uitstoot dan geïmporteerd aardgas. En de winning ervan levert geld en banen op (zowel in de industrie als bij toeleveranciers), in plaats van dat het geld kost. Nederlanders die positief zijn over aardgaswinning uit eigen bronnen kijken vooral naar gaswinning op zee. De mensen die negatief zijn over kleine gasvelden op land blijken vooral zorgen te hebben over de kans op bevingen. Gezien de geschiedenis van Groningen snap ik die zorgen; het is belangrijk dat daar een oplossing voor gekomen is.” Hij voegt daaraan toe dat de gaswinning uit kleine velden qua risico niet te vergelijken is met het Groningenveld. “De schaal van de kleine velden is zo veel kleiner. Uiteraard staan we er als sector voor dat we alleen gas uit kleine velden willen winnen wanneer dit veilig en verantwoord kan.”

  • © 2024 Element NL