Logo Logo

OFFEX 2022: Grootschalig oefenen van offshore samenwerking

  Terug naar overzicht

Donderdag 24 november vond de evaluatie plaats van OFFEX 2022. Deze grootschalige offshore emergency response oefening wordt iedere twee jaar georganiseerd samen met de aanwezige partijen op de Noordzee. Als mede-organisator is Element NL blij met hoe deze intensieve samenwerking leidt tot meer veiligheid op de Noordzee.

Scenario
De oefening zelf vond medio oktober plaats en er werd gewerkt met een scenario waar een schip mogelijk in aanvaring kon komen met een offshore platform. Hierin was een belangrijke rol weggelegd voor de Kustwacht en operator Dana Petroleum. Samen met andere partijen die actief zijn op de Noordzee trainden zij zo crisisprocedures en bedrijfsprocessen.

Brede groep aanwezigen
Tijdens de evaluatie werd uitgebreid teruggekeken naar de samenwerking en afstemming tussen de brede groep aan betrokkenen, de externe en interne communicatie en andere aspecten. Aanwezig waren deelnemers en betrokkenen van onder andere de Kustwacht, offshore operators Dana Petroleum, TAQA en Petrogas E&P, brancheverenigingen NWEA (windsector) en Element NL, netbeheerder Tennet en overheidsinstanties als SodM en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

“Het samenkomen, uitgebreid evalueren en geleerde lessen verzamelen is gewoon heel erg waardevol na alle inspanningen om dit grootschalig op te zetten,” aldus Marjolein Oppentocht, die namens Element NL een groot aandeel had in het organiseren van de oefening en evaluatie. “We zijn dan ook blij met wat zo’n oefening oplevert voor het verbeteren van de veiligheid op een steeds drukker wordende Noordzee.”

Lessen en aanbevelingen
Uit de bijeenkomst kwamen onder andere aanbevelingen over hoe belangrijk grootschalig oefenen is, maar dat ook kleinere oefeningen aandacht moeten blijven krijgen. Deelnemers gaven aan ook al veel te leren van de voorbereiding op de oefening en om tijdens de evaluatie in kleine groepen ervaringen te delen. Dit en meer waardevolle leermomenten en concrete actiepunten worden ook meegenomen in een video die gemaakt wordt over de OFFEX. 

2023 en 2024
In 2023 wordt weer geoefend, dan in een onshore setting. Het jaar erop vindt er weer een OFFEX plaats, georganiseerd door een van de leden ven Element NL.


Update: zie hier de video over OFFEX 2022

  • © 2024 Element NL