Logo Logo

Onderzoek naar gaswinning op de Noordzee onderschrijft het versnellen van de energietransitie

  Terug naar overzicht

Op vrijdag 23 december is het onderzoek Gaswinning op de Noordzee gepresenteerd dat op verzoek van het Noordzeeoverleg (NZO) uitgevoerd is door CE Delft en TNO. Als lid van het NZO wil Element NL deze partijen bedanken voor het opleveren van dit onderzoek. Element NL onderschrijft hierbij de conclusies die getrokken worden door het NZO en ziet duidelijke aanknopingspunten waar de sector positief bij kan dragen aan het behalen van de klimaatdoelen. 
 
Verschil productie en verbruik
Het onderzoek benadrukt nogmaals de ernst van het klimaatprobleem en presenteert twee duidelijke bevindingen. De eerste is dat de verwachte cumulatieve CO2-emissies van de totale Nederlandse economie waarschijnlijk te groot zijn om binnen de klimaatdoelen van het Akkoord van Parijs te vallen. De tweede bevinding is dat de productie van aardgas op de Noordzee wel binnen deze doelen past. Dit onderscheid tussen de productie of winning van aardgas en het verbruik ervan is belangrijk in de discussie rondom de energietransitie. 
 
Nederlands aardgas schoonst
Het onderzoek bevestigt dat Nederlands Noordzeegas tot het schoonst geproduceerde aardgas behoort; tot wel zes keer schoner dan LNG uit de VS. De vraag naar fossiele brandstoffen moet zo snel mogelijk afgebouwd worden, maar door tijdens deze transitie te kiezen voor gasimport, wordt voorbij gegaan aan het feit dat het klimaatprobleem een wereldwijd probleem is. Door gas te importeren en de vraag niet te verminderen, verleggen we het probleem. Lokaal geproduceerd Nederlands gas is de minst vervuilende optie. 


 
Rol gassector belangrijk
Element NL ziet een belangrijke rol voor gassector om tijdens de energietransitie verder te gaan met de ontwikkeling en invoering van innovatieve oplossingen als systeemintegratie, waterstofproductie en CO2-opslag. Element NL roept het kabinet op deze technieken te ondersteunen en daadkracht te tonen om de energietransitie te versnellen. 
 
Reactie kabinet in januari
Begin volgend jaar wordt een reactie van het kabinet op dit onderzoeksrapport verwacht. Element NL zal het proces op de voet volgen en na die bekendmaking uitgebreider ingaan op de conclusies en bevindingen uit het onderzoek. 
 
Hier vind je de begeleidende brief over het rapport die naar de Kamer is gestuurd. 
 

  • © 2024 Element NL