Logo Logo

Nederlandse aardgassector speelt belangrijke rol in start aanleg waterstofnetwerk

  Terug naar overzicht

Nederland zet een cruciale stap richting duurzame energie met de start van het nationale waterstofnetwerk van Gasunie. Gerda Verburg, voorzitter van Element NL, benadrukt: "Dit is een ontzettend belangrijke ontwikkeling voor Nederland en de aardgassector speelt een sleutelrol”. Met dit netwerk hoopt Nederland een Europese leider in de waterstofeconomie te worden. Dit grote belang werd ook duidelijk door de aanwezigheid van de koning en minister van Klimaat en Energie. 
 
Vorige week heeft Zijne Majesteit de Koning de officiële starthandeling verricht voor de aanleg van het langverwachte nationale waterstofnetwerk in Nederland. De ceremonie vond plaats op het bouwterrein van Gasunie-dochter Hynetwork Services in de Rotterdamse haven, waar begonnen is met de constructie van het eerste deel van dit ambitieuze project. Het waterstofnetwerk, met een geschatte kostenpost van 1,5 miljard euro, zal vanaf 2030 de grote industriële regio's in Nederland verbinden met Duitsland en België. De ontwikkeling van dit netwerk werd vorig jaar toegewezen aan Gasunie door de Nederlandse regering.

Officiële opening door minister Rob Jetten, Zijne Koninklijke Hoogheid Willem-Alexander en
Gasunie CEO Han Fennema (v.l.n.r.)

Europese primeur biedt internationale kansen voor duurzaamheid

Koning Willem-Alexander kreeg na de ceremoniële start een rondleiding over de bouwplaats en daarna had hij gesprekken met verschillende binnenlandse en buitenlandse belanghebbenden over de vergroening van het bedrijfsleven, de cruciale rol van waterstof in een duurzaam energiesysteem, de transportmogelijkheden van waterstof en de importmogelijkheden ervan. Ook Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie was aanwezig en sprak zijn trots uit over het project. Hij benadrukte daarbij de onmisbaarheid van dit netwerk voor de economische kansen voor Nederland als belangrijke schakel in Noordwest-Europa.

“Nederland heeft de primeur om als eerste Europees land deze waterstofinfrastructuur te ontwikkelen.”

Waterstof is van cruciaal belang voor de verduurzaming van de energievoorziening, met name in de verduurzaming van de industrie en zwaar transport. Een van de sleutelvereisten voor het ontstaan van een bloeiende waterstofmarkt is de infrastructuur voor het transport en de opslag ervan. Nederland heeft de primeur om als eerste Europees land deze infrastructuur te ontwikkelen, waardoor het een belangrijk knooppunt voor duurzame energie kan worden.

Nieuw systeem grotendeels bestaand uit bestaande aardgasleidingen

Het eerste segment van het waterstofnetwerk, een traject van ruim 30 kilometer, strekt zich uit van de Tweede Maasvlakte in Rotterdam naar Pernis, en zal naar verwachting in 2025 operationeel zijn. Het uiteindelijke nationale netwerk zal een lengte van 1.200 kilometer beslaan en zal grotendeels bestaan uit bestaande aardgasleidingen die worden omgebouwd en hergebruikt. Dit netwerk zal verbindingen tot stand brengen met grootschalige waterstofproductiefaciliteiten, importterminals in zeehavens en bedrijven in binnen- en buitenland die waterstof zullen gebruiken om hun activiteiten te vergroenen.

“Dit is een mooie stap in het uitfaseren van het oude energiesysteem en het bouwen van het nieuwe met een cruciale bijdrage van de aardgassector.”

Voorzitter Gerda Verburg ziet de significante rol van de aardgassector in deze concrete stap voorwaarts in de energietransitie. "Dit is een ontzettend belangrijke ontwikkeling voor Nederland. Het waterstofnetwerk vormt de backbone van de toekomst van onze energievoorziening, en het is nu zichtbaar hoe de energietransitie vorm begint te krijgen. Als vereniging en als sector maken we deel uit van deze cruciale stap richting de energietoekomst die we willen. Onze sector draagt bij met haar bestaande infrastructuur en expertise. Dit is een mooie stap in het uitfaseren van het oude energiesysteem en het bouwen van het nieuwe. Deze eerste stappen onshore zijn een veelbelovend begin. Nu is het zaak om ook offshore hetzelfde te doen, want daar liggen veel kansen voor ons in het verschiet."

Het aan te leggen waterstofnetwerk, hoofdzakelijk via bestaande infrastructuur. Dit verbindt vijf
industriële clusters met elkaar, met het buitenland en met waterstofopslagen.

Nederland leidend in waterstofeconomie

De aanleg van het Nederlandse waterstofnetwerk markeert een historische mijlpaal in de transitie naar een duurzamere energievoorziening en bevestigt Nederland als een voortrekker in de overgang naar groene energie. Met de betrokkenheid van de aardgassector en andere belanghebbenden, staat Nederland op het punt een leidende rol te spelen in de Europese waterstofeconomie en de verdere verduurzaming van de industrie en transportsector.

Visualisatie van de HyStock waterstofbuffer in het toekomstig energiesysteem.

 

  • © 2024 Element NL