Logo Logo

Digitale versies van offshore platforms maken werk veiliger en efficiënter

  Terug naar overzicht

Onlangs gaf Neptune Energy, lid van Element NL, opdracht om van twee offshore platforms digitale versies te maken, de zogeheten ‘digital twins’. Eerder al werden deze virtuele, 3D-versies van andere platforms op de Noordzee gemaakt. Vanwege de vele voordelen op het gebied van veiligheid, efficiëntie en klimaatimpact, wordt er opnieuw gekozen voor digitalisering. In totaal heeft Neptune Energy op termijn digital twins van 14 offshore platforms voor gaswinning.

Bron: Eserv

Al enkele jaren werkt Neptune Energy samen met het Britse Eserv om met behulp van hun 3D-techniek de digitalisering vorm te geven. Zo zijn er inmiddels al 12 digital twins op de Engelse en Nederlandse delen van de Noordzee. Onder andere van platforms K9-A, L5-D, F3-B en L10-A zijn virtuele versies beschikbaar, evenals het Cygnus platform, waar Neptune Energy samen met Spirit Energy eigenaar van is (zie video hier). De digital twin van dat platform ondersteunde de ontwikkeling van drone-onderzoek voor het programma om methaanemissies sterk te reduceren.

Cygnus platform. Bron: Neptune Energy

Efficiënter werken vanaf land 
Het maken van digital twins geeft veel voordelen voor operators, doordat er op afstand gewerkt kan worden met de platforms. Voorbereidend werk van onderhoudsmonteurs kan vanaf land worden gedaan, net als een significant deel van het werk van integriteitsexperts. Verder verbetert het de samenwerking tussen onshore en offshore personeel, bijvoorbeeld door samen een virtuele ‘walkthrough’ te doen van het werkgebied. Neptune Energy berekende dat door de eerste vijf digital twins al zo’n 4.100 uur aan werk vanaf land gedaan kon worden in plaats vanaf zee.

Mogelijke problemen ontdekken met kunstmatige intelligentie 
Naast het verbeteren van de efficiëntie van het werk, heeft het digitaliseren ook positieve effecten op de veiligheid. Het systeem gebruikt AI om duizenden individuele componenten te identificeren en schat daardoor beter in hoe mogelijke problemen, zoals bijvoorbeeld corrosie, voorkomen kunnen worden. Onderdelen zijn door de software tot op de millimeter nauwkeurig in kaart gebracht, waar vroeger gewerkt werd met tekeningen op papier.

Minder reizen reduceert emissies en kosten 
Meer vanaf land werken reduceert in grote mate het aantal reisbewegingen naar zee. Medewerkers wereldwijd kunnen zo eenvoudig inzichten krijgen. Niet alleen bespaart dat veel tijd en kosten, maar ook beperkt het de uitstoot van offshore reizen. Dit ligt geheel in lijn met alle inspanningen die de gassector doet om emissies zo laag mogelijk te houden. De productie van Noordzeegas heeft daarom ook de kleinste CO2-voetafdruk van alle bronnen van aardgas, bijvoorbeeld zes keer zo laag als de upstream-emissies van LNG uit de VS.

L10-A complex. Bron: Neptune Energy

Digitale versie van het L10-platform voor CCS 
In 2022 is gestart met het digitaliseren van een boor- en productieplatform van het L10-A complex in de Nederlandse Noordzee. Die platforms zijn onderdeel van Noordkaap, naast Porthos en Aramis een van de eerste CCS-projecten (Carbon Capture and Storage) in Nederland, waar CO2 afgevangen en opgeslagen wordt in lege gasvelden. De digital twins versnellen de totstandkoming van dat project en helpen de klimaatdoelen van Nederland te behalen.

Lex de Groot, managing director van Neptune Energy, zegt het als volgt: "Als de grootste offshore gasproducent in de Nederlandse sector van de Noordzee zijn we goed gepositioneerd om Nederland te helpen zijn klimaatdoelstellingen te bereiken door bestaande activa opnieuw te gebruiken voor CO2-opslag of groene waterstofproductie. Door moderne technologieën op deze manier in te zetten, kunnen we werkzaamheden plannen, installaties inspecteren en veranderingen in de fysieke structuur controleren, of potentiële problemen vroegtijdig en nauwkeurig vaststellen, waardoor onze kans op succes toeneemt en we veel sneller kunnen leveren."

De nieuwste digital twins 
Eserv gaat nu digital twins maken van platforms D15-A en K12-C, op het Britse en Nederlandse deel van de Noordzee. Deze innovatieve oplossingen hebben grote impact op productiviteit, verlagen de emissies van de gassector en dragen bij aan het efficiënt inzetten van bestaande infrastructuur op de Noordzee om daarmee de energietransitie verder vooruit te helpen.

  • © 2024 Element NL